Current reports

2015
Number Publication date Subject
RB 36/2015 2015-11-16 Purchase of own bonds for cancellation

The Management Board of Fast Finance S.A. with its registered office in Wrocław ("the Issuer”) hereby informs that on 16 November 2015, acting pursuant to Article 76(1) of the Bonds Act of 15 January 2015 (Dz.U. of 2015, item 238), it purchased 339 series J bonds of the Issuer with a nominal value of PLN 1,000 each with a total nominal value of PLN 339,000. The reason and purpose of the bond purchase was their cancellation. The average purchase price per bond was PLN 1,013.76.

 

Legal basis: Article 5(1)(6) of the Regulation of the Minister of Finance on current and periodic disclosures to be made by issuers of securities and on conditions for recognition as equivalent of the information whose disclosure is required under the law of a state which is not a member state dated 19 February 2009 (Dz.U. No. 33, item 259, as amended).

 

Signatures of authorised representatives of the company:
Jacek Longin Daroszewski - President of the Management Board
Jacek Zbigniew Krzemiński - Vice President of the Management Board
 

News

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.