Current reports

2014
Number Publication date Subject
RB 20/2014 2014-09-12 Registration of amendments to the Articles of Association and of the Issuer’s address

The Management Board of Fast Finance S.A. with its registered office in Wrocław (“the Issuer”) informs that on 12 September 2014 it received a decision about registration by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław 6th Commercial Division of the National Court Register of amendments to the Articles of Association resulting from resolution No. 18 to consolidate shares and to amend the Comapny’s Articles of Association adopted by the of the Annual General Meeting of Fast Finance S.A. on 9 June 2014.

 

In connection with the registration of the above amendments, attached to this current report the Issuer publishes the consolidated text of the Articles of Association (attachment 1) and information about amendments (attachment 2).


Additionally, the Issuer informs that the above decision also served as a basis for the registration of the Issuer’s address at ul. Wołowska 20, 51-116 Wrocław.


Legal basis: Article 38(1)(2) of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic disclosures to be made by issuers of securities and on conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the law of a state which is not a member state (Dz.U. 2009 No. 33, item 259, as amended).


Signatures of authorised representatives of the company:
Jacek Longin Daroszewski - President of the Management Board
Jacek Zbigniew Krzemiński - Vice President of the Management Board
 

Załącznik nr 1 RB_20_2014_Statut Fast Finance SA
Załącznik nr 2 RB_20_2014_Rejestracja zmian w Statucie

News

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

14.11.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na niskim poziomie – 0,37.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I półroczu 2017 roku

31.08.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I półroczu 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 4,2 mln zł (+1,1%). Podwyższenie kapitału własnego o 11,9% r/r przy jednoczesnej redukcji zobowiązań o 23,2% pozwoliło na znaczące obniżenie wskaźnika zadłużenia finansowego, do poziomu 0,19 – spadek o 67,3% r/r.

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

.