Current reports

2014
Number Publication date Subject
RB 20/2014 2014-09-12 Registration of amendments to the Articles of Association and of the Issuer’s address

The Management Board of Fast Finance S.A. with its registered office in Wrocław (“the Issuer”) informs that on 12 September 2014 it received a decision about registration by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław 6th Commercial Division of the National Court Register of amendments to the Articles of Association resulting from resolution No. 18 to consolidate shares and to amend the Comapny’s Articles of Association adopted by the of the Annual General Meeting of Fast Finance S.A. on 9 June 2014.

 

In connection with the registration of the above amendments, attached to this current report the Issuer publishes the consolidated text of the Articles of Association (attachment 1) and information about amendments (attachment 2).


Additionally, the Issuer informs that the above decision also served as a basis for the registration of the Issuer’s address at ul. Wołowska 20, 51-116 Wrocław.


Legal basis: Article 38(1)(2) of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic disclosures to be made by issuers of securities and on conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the law of a state which is not a member state (Dz.U. 2009 No. 33, item 259, as amended).


Signatures of authorised representatives of the company:
Jacek Longin Daroszewski - President of the Management Board
Jacek Zbigniew Krzemiński - Vice President of the Management Board
 

Załącznik nr 1 RB_20_2014_Statut Fast Finance SA
Załącznik nr 2 RB_20_2014_Rejestracja zmian w Statucie

News

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.