Zarząd i rada nadzorcza

Włodzimierz Retelski - Prezes Zarządu

Michał Nazim - Członek Zarządu

Rada nadzorcza

Marian
Noga

Przewodniczący rady nadzorczej

Maciej Charzyński

Wiceprzewodniczący  rady nadzorczej

Andrzej Grabiński

Członek rady nadzorczej

Marek Szmigiel

Członek rady nadzorczej

Franciszek Zalewski

Członek rady nadzorczej