Ważne linki

Ważne informacje dotyczące rynku kapitałowego w Polsce znajdą Państwo na poniżej wymienionych stronach internetowych:

Komisja Nadzoru Finansowego: www.knf.gov.pl
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych: www.kdpw.pl
Giełda Papierów Wartościowych: www.gpw.pl
Rynek Obligacji GPW Catalyst: www.gpwcatalyst.pl
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych: www.seg.org.pl
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych: www.sii.org.pl