Walne zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

02.03.2020

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 02.03.2020 (RB 8/2020)

Pliki

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (RB 9/2020)

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (RB 10/2020)

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fast Finance S.A. (RB 22/2020)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

18.06.2013

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 18.06.2013 (RB-W 14/2013)

Treść uchwał podjętych na ZWZA (RB-W 15/2013)

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na ZWZA (RB 16/2013)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

20.06.2012

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 20.06.2012 (RB-W 7/2012)

Treść uchwał podjętych na ZWZA (RB 9/2012)

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na ZWZA (RB 10/2011)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

30.06.2011

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 30.06.2011 (RB-W 10/2011)

Treść uchwał podjętych na ZWZA (RB 12/2011)

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głoach na ZWZA (RB 13/2011)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

27.10.2010

Ogłoszenie o zwołaniu NZWZA na 27.10.2010 (RB 15/2010)

Treść uchwał podjętych na NWZA (RB 17/2010)

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na NWZA (RB 18/2010)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

01.06.2010

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 31.05.2010 (RB 6/2010)

Treść uchwał podjętych na ZWZA (RB 8/2010)

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na ZWZA (RB 9/2010)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariusz

27.05.2009

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 27.05.2010 (EBI 5/2009)

Treść uchwał podjętych na ZWZA (RB 8/2009)