Skonsolidowany raport półroczny

Data publikacji: 2019-10-28

Numer raportu: PS 2019

Zarząd Fast Finance S.A. przekazuje w załączeniu Skonsolidowany Raport Półroczny za pierwsze półrocze 2019 roku.