Skonsolidowany raport kwartalny

Data publikacji: 2019-10-28

Numer raportu: QS1 2019

Zarząd Fast Finance S.A. przekazuje w załączeniu Skonsolidowany Raport Kwartalny za Q1 2019