Skonsolidowany raport roczny

Data publikacji: 2019-10-28

Numer raportu: RS 2018

Zarząd Fast Finance S.A. przekazuje w załączeniu Skonsolidowany Raport Roczny za 2018 rok