Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za 3Q 2010 (QSr)

Data publikacji: 2010-11-15

Numer raportu: 3Q 2010

Zarząd Fast Finance S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za trzeci kwartał 2010 r.