Wybrane dane finansowe za I kwartał 2009 r.

Data publikacji: 2009-05-05

Numer raportu: EBI 6/2009

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. przekazuje w załączeniu wybrane dane finansowe spółki za I kw. 2009 r.