Raport Kwartalny za IV kwartał 2009 roku

Data publikacji: 2010-02-15

Numer raportu: Q4 2009

Zarząd Fast Finance S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2009 roku.