Raport kwartalny za III Q 2009

Data publikacji: 2009-11-12

Numer raportu: EBI 15/2009

Zarząd Fast Finance S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2009 roku.