Obligacje

Akcje FFI Wartość nominalna Kod obligacji Rynek notowań Liczba obligacji Oprocentowanie Kwota emisji Data emisji Termin wykupu
Seria A
1.000
nie dotyczy
nie dotyczy
10.000
nie dotyczy
10.000.000
2010-03-12
obligacje wykupione
Seria B
1.000
nie dotyczy
nie dotyczy
8.730
nie dotyczy
8.730.000
2010-07-05
obligacje wykupione
Seria C
1.000
nie dotyczy
nie dotyczy
11.270
nie dotyczy
11.270.000
2011-01-11
obligacje wykupione
Seria D
1.000
FFI0315
Catalyst, Bond Spot
30.000
WIBOR 6M + 7,5 p.p
30.000.000
2012-03-23
obligacje wykupione
Seria E
1.000
FFI0116
Catalyst, Bond Spot
10.850
WIBOR 6M + 7,0 p.p.
10.850.000
2013-01-10
obligacje wykupione
Seria F
1.000
FFI0916
Catalyst
3.870
WIBOR 6M + 7,0 p.p.
3.870.000
2013-09-30
obligacje wykupione
Seria G
1.000
FFI1116
Catalyst
8.600
WIBOR 6M + 7,0 p.p.
8.600.000
2013-11-18
obligacje wykupione
Seria H
1.000
nie dotyczy
emisja prywatna
3.300
WIBOR 6M + 7,0 p.p.
3.300.000
2014-05-16
obligacje wykupione
Seria I
1.000
nie dotyczy
emisja prywatna
333
WIBOR 6M + 7,0 p.p.
333.000
2014-07-25
obligacje wykupione
Seria J
1.000
nie dotyczy
emisja prywatna
24.848
WIBOR 6M + 7,5 p.p.
24.848.000
2015-03-23
obligacje wykupione
Seria K
1.000
nie dotyczy
emisja prywatna
1.720
10,0 p.p.
1.720.000
2015-04-29
obligacje wykupione
Seria L
10.000
nie dotyczy
emisja prywatna
626
10,0 p.p.
626.000
2015-11-06
obligacje wykupione
Seria M
1.000
FFI0121
Catalyst
9.319
10,5 p.p.
9.319.000
2016-01-14
2021-01-15
Seria N
1.000
nie dotyczy
emisja prywatna
2.000
zero kuponowe
2.000.000
2016-06-06
obligacje wykupione
Seria O
1.000
nie dotyczy
emisja prywatna
2.125
zero kuponowe
2.125.000
2016-07-01
obligacje wykupione
Seria P
1.000
nie dotyczy
emisja prywatna
11.377
10,0 p.p.
11.377.000
2017-01-16
2020-01-17
Seria R
1.000
nie dotyczy
emisja prywatna
2.270
Stopa lombardowa NBP (*4)
2.270.000
2020-02-16
2019-02-06
Seria S
1.000
nie dotyczy
emisja prywatna
2.262
10,5 p.p.
2.262.000
2017-11-03
2020-11-02
Seria T
1.000
nie dotyczy
emisja prywatna
3.110
10,5 p.p.
3.110.000
2018-03-26
2021-03-23
Suma
152.244.000

Kalkulator rentowności odesetk i tabele odsetkowe

Kalkulator rentowności obligacji znajduje się na stronie internetowej rynku Catalyst pod adresem:
www.gpwcatalyst.pl/kalkulator-rentownosci-obligacji

Tabele odsetkowe znajdują się na stronie internetowej rynku Catalyst pod adresem:
http://www.gpwcatalyst.pl/tabele_odsetkowe