Formularz kontaktowy

Wybierz

* Pola obowiązkowe

Wysyłając wiadomość wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji, ul. Borowska 283B, 51-117 Wrocław, KRS: 0000299407, NIP: 8992510954, REGON: 933006546 jako Administratora moich danych osobowych, w celu otrzymania odpowiedzi i prowadzenia korespondencji. Administrator powiadomił mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę wycofać poprzez zgłoszenie oświadczenia na adres iod@fastfinance.pl.


Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji, ul. Borowska 283B, 51-117 Wrocław, KRS: 0000299407, NIP: 8992510954, REGON: 933006546
2. Administrator Danych Osobowych, w celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych w osobie Pan Bożeny Krawczuk. Wszelkie informacje prosimy kierować na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: iod@fastfinance.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Pana/Pania zgody na kontakt poprzez formularz internetowy.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom oprogramowania, hostingodawcy strony internetowej, dostawcy poczty elektronicznej lub podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondecji jednak nie dłużej niż pół roku od ostatniej wiadomości.
7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych oraz odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji kontaktu.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.
 

.