Giełda

Dane giełdowe

Nazwa spółki

FAST FINANCE S.A.

Nazwa skrócona

FFI

Kod ISIN

PLFSTFC00012

Debiut na rynku NewConnect

06 V 2008

Debiut akcji na rynku podstawowym GPW

30 III 2010

Rynek notowań

Podstawowy, Catalyst

Sektor

Wierzytelności

Udział w indeksach

WIG, WIG-Plus, DWS-MS, WIG-PL

Dywidenda

W okresie ostatnich 5 lat obrotowych Spółka nie wypłacała dywidendy. O zmianach dotyczących wypłat dywidendy w przyszłości Spółka poinformuje w stosownych raportach bieżących.

Serie akcji

Akcje FFI Wartość nominalna (przed resplitem) Wartość nominalna (po resplicie) Rynek notowań Liczba akcji (przed resplitem) Liczba akcji (po resplicie) Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów (przed resplitem) Liczba głosów (po resplicie) Udział w liczbie głosów Data pierwszego notowania
Seria A (uprzywilejowane)
0,04
0,80
nie notowane
11.250.000
562.500
45%
22.500.000
1.125.000
62.06%
nie dotyczy
Seria B
0,04
0,80
GPW
10.000.000
500.000
40%
10.000.000
500.000
27.58%
6.05.2008
Seria C
0,04
0,80
GPW
3.750.000
187.500
15%
3.750.000
187.500
10.34%
6.05.2008
Suma
25.000.000
1.250.000
100%
36.250.000
1.812.500
100%