Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2011 roku

Data publikacji: 2011-04-28 Numer raportu: RB 5/2011 Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu Zarząd spółki Fast Finance S.A.niniejszym informuje, że z uwagi na zaprzestanie konsolidacji spółki zależnej, nie będzie sporządzał raportów skonsolidowanych.Z uwagi na powyższe, zmianie ulega harmonogram raportów okresowych w roku 2011. Aktualny harmonogram raportów okresowych przedstawia się…