Zmiana terminu piątego posiedzenia Rady Wierzycieli

Data publikacji: 2020-03-24

Numer raportu: RB 27/2020

Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu „Emitent”, „Spółka” informuje, że w dniu 24 marca 2020 roku otrzymał informację od Pana Leszka Szwedo – Przewodniczącego Rady Wierzycieli Spółki– o odwołaniu z powodu istniejącego zagrożenia epidemicznego piątego posiedzenia Rady Wierzycieli, które miało odbyć się w dniu 25 marca 2020 roku, oraz o wyznaczeniu kolejnego terminu piątego posiedzenia Rady Wierzycieli na dzień 22 kwietnia 2020 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch – Pełnomocnik