Złożenie oświadczenia o uznaniu oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli

Data publikacji: 2020-07-21

Numer raportu: RB 49/2020

Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu „Emitent”, „Spółka”, w nawiązaniu do informacji opublikowanej raportem bieżącym nr 24/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r., informuje że złożył w dniu 21 lipca 2020 roku wobec spółki Tarinvest spółki z o.o. z siedziba w Warszawie oświadczenie , na mocy którego uznał oświadczenie jakie wpłynęło do Spółki w dniu 11 czerwca 2019 r. zgodnie z którym Tarinvest spółka z o.o uchyliła się od skutków prawnych oświadczenia woli w zakresie:
1_ przelewu na rzecz Spółki wierzytelności ,, o której mowa w raporcie bieżącym nr 24/2019 „Pakiet Tarinvest”,
2_ przyjęcia propozycji nabycia 3.110 obligacji serii T Emitenta z dnia 26 marca 2018 roku za kwotę 3 110 000 zł.
Tym samym Zarządca uznał, że :

  • Tarinvest spółka z o.o. pozostaje właścicielem Pakietu Tarinvest, który nie stanowi zabezpieczenia spłaty obligacji serii P,
  • nie doszło do emisji przez Spółkę obligacji serii T, a zobowiązanie Spółki z tytułu wykupu obligacji serii T o wartości nominalnej 3 110 000 zł. jest nieistniejące.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch – Pełnomocnik