Przekazanie kolejnej transzy środków na rzecz Administratora Zastawu obligacji serii M

Data publikacji: 2020-02-24

Numer raportu: RB 13/2020

Zarządca FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu „Spółka”, „Emitent”, informuje, że przekazał w dniu 24.02.2020 roku na rachunek bankowy Administratora Zastawu obligacji serii M „Administrator Zastawu” kolejną transzę środków finansowych z tytułu wpływów z umowy serwisowej wierzytelności stanowiących zabezpieczenie obligacji serii M w kwocie 103.417,00 zł.
Emitent przekazał dotychczas na rachunek Administratora Zastawu kwotę w łącznej wysokości 652.901,75 zł.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch – Pełnomocnik