Powzięcie wiadomości o zwołaniu piątego posiedzenia Rady Wierzycieli

Data publikacji: 2020-07-27

Numer raportu: RB 52/2020

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu „Emitent”, „Spółka” informuje, że w dniu 27 lipca 2020 roku powziął informację o zwołaniu piątego posiedzenia Rady Wierzycieli na dzień 30 lipca 2020 roku o godzinie 13:00, w siedzibie Emitenta we Wrocławiu.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch – Pełnomocnik