Posiedzenie Rady Wierzycieli

Data publikacji: 2020-02-26

Numer raportu: RB 14/2020

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu „Emitent”, „Spółka” informuje w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 7/2020 z dnia 4 lutego 2020 roku, jako jeden z zaproszonych uczestników posiedzenia Rady Wierzycieli zwołanego na dzień 4 marca 2020 roku o godzinie 12:00, w siedzibie Emitenta we Wrocławiu, że w związku ze zmianą adresu siedziby Spółki na Wrocław, ul. Borowska 283 B zaprasza Członków Rady Wierzycieli do odbycia tego posiedzenia w tym wskazanym adresie.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch – Pełnomocnik