Piąte posiedzenie Rady Wierzycieli

Data publikacji: 2020-07-30

Numer raportu: RB 56/2020

Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu „Emitent”, „Spółka” informuje, że w dniu 30 lipca 2020 roku odbyło się w siedzibie Emitenta piąte posiedzenie Rady Wierzycieli, które podjęło uchwały :

  1. o wyrażenia zgody na zawarcie ugody z 3M&S GPM spółką z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie,
  2. o wyrażeniu pozytywnej opinii na temat realizacji przez Zarządcę programu restrukturyzacji.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch – Pełnomocnik