Informacja dotycząca publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok

Data publikacji: 2020-07-21

Numer raportu: RB 48/2020

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu „Emitent”, „Spółka”, informuje, że ponowna publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 w dniu 21 lipca 2020r. była spowodowana wyłącznie wadą techniczną pliku zawierającego sprawozdanie Zarządu Emitenta z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2019 roku, który po publikacji nie otwierał się. Raport okresowy opublikowany w dniu 21 lipca 2020r. zawiera sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2019 roku oraz wszystkie pozostałe pliki w brzmieniu niezmienionym wobec plików opublikowanych w dniu 20 lipca 2020 r.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch – Pełnomocnik