Złożenie w Sądzie planu restrukturyzacyjnego

Data publikacji: 2019-03-26

Numer raportu: RB 9/2019

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku, informuje, iż w dniu 26 marca 2019 roku, w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych złożony został przez Nadzorcę Sądowego plan restrukturyzacyjny Emitenta oraz spis wierzytelności będących przedmiotem przyspieszonego postępowania układowego.
W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje pełną treść złożonego planu restrukturyzacyjnego.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski – Prezes Zarządu