Zawarcie umowy o usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji płacowo-kadrowej

Data publikacji: 2019-11-07

Numer raportu: RB 48/2019

Fast Finance Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 5 listopada 2019 r. została zawarta pomiędzy Emitentem a Panem Arkadiuszem Mączką prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Prestige Expert z siedzibą we Wrocławiu („Zleceniobiorca”) umowa o usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji płacowo-kadrowej, w ramach której Zleceniobiorca zobowiązał się do świadczenia na rzecz Emitenta w zamian za umowne wynagrodzenie usług polegających na :

  • prowadzeniu ksiąg rachunkowych Emitenta,
  • prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych Emitenta,
  • sporządzaniu sprawozdań finansowych Emitenta,
  • sporządzaniu bieżących raportów i zestawień wg zapotrzebowania zgłaszanego przez Emitenta.

Warunki zawartej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju dokumentów.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch – Pełnomocnik