Wniosek o uchylenie zarządu własnego

Data publikacji: 2019-08-08

Numer raportu: RB 29/2019

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 8 sierpnia 2019 r. pozyskał informację, że Nadzorca Sądowy złożył do Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu wniosek o uchylenie zarządu własnego dłużnika.
Na chwilę sporządzenia niniejszej informacji Spółka nie zna treści złożonego wniosku.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Tomasz Mihułka – Prezes Zarządu