Uchylenie Zarządu własnego, odwołanie Nadzorcy Sądowego i powołanie Zarządcy

Data publikacji: 2019-10-31

Numer raportu: RB 47/2019

Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 31 października 2019 r. wydane zostało przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy dla Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Postanowienie w sprawie sygn. akt VIII GRu 1/2019 o :

  1. uchyleniu zarządu własnego Emitenta;
  2. odwołaniu Pana Kamila Hajduka z funkcji Nadzorcy Sądowego;
  3. powołaniu Pana Lesława Hnata na Zarządcę

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch – Pełnomocnik