Przekazanie kolejnej transzy środków na rzecz Administratora Zastawu obligacji serii M

Data publikacji: 2019-08-14

Numer raportu: RB 31/2019

Zarząd FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”), informuje, że przekazał na rachunek bankowy Administratora Zastawu obligacji serii M („Administrator Zastawu”) kolejną transzę środków finansowych z tytułu wpływów z umowy serwisowej wierzytelności stanowiących zabezpieczenie obligacji serii M.
Emitent przekazał dotychczas na rachunek Administratora Zastawu kwotę w łącznej wysokości 353 394,28 zł.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Tomasz Mihułka – Prezes Zarządu