Przekazanie kolejnej transzy środków na rzecz Administratora Zastawu obligacji serii M

Data publikacji: 2019-11-27

Numer raportu: RB 55/2019

Zarządca FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”), informuje, że przekazał w dniu 27.11.2019 roku na rachunek bankowy Administratora Zastawu obligacji serii M („Administrator Zastawu”) kolejną transzę środków finansowych z tytułu wpływów z umowy serwisowej wierzytelności stanowiących zabezpieczenie obligacji serii M w kwocie 196.090,47 zł. Emitent przekazał dotychczas na rachunek Administratora Zastawu kwotę w łącznej wysokości 549.484,75 zł.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch – Pełnomocnik