Powzięcie wiadomości o zwołaniu trzeciego posiedzenia Rady Wierzycieli

Data publikacji: 2019-11-29

Numer raportu: RB 56/2019

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że powziął informację o zwołaniu trzeciego posiedzenia Rady Wierzycieli na dzień 18 grudnia 2019 roku o godzinie 12:00, w siedzibie Emitenta przy ulicy Paprotnej 14 we Wrocławiu.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch – Pełnomocnik