Powzięcie wiadomości o zwołaniu drugiego posiedzenia Rady Wierzycieli

Data publikacja: 2019-11-15

Numer raportu: RB 50/2019

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że powziął informację o zwołaniu drugiego posiedzenia Rady Wierzycieli na dzień 28 listopada 2019 roku, w siedzibie Emitenta przy ulicy Paprotnej 14 we Wrocławiu.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch – Pełnomocnik