Otrzymanie pisma od Administratora Zastawu

Data publikacji: 2019-03-29

Numer raportu: RB 10/2019

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących numer 70/2018 i 71/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku, informuje, że w dniu 29 marca 2019 roku wpłynęło do siedziby Spółki pismo od Administratora Zastawu obligacji serii M.
Zarząd Spółki, uznając informację za istotną, przekazuje pełną treść otrzymanego pisma w formie załącznika do niniejszego raportu bieżącego ze względu na dobro obligatariuszy i publiczny charakter wyemitowanych obligacji serii M.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski – Prezes Zarządu