Otrzymanie pisma od Administratora Zastawu

Data publikacji: 2019-10-22

Numer raportu: RB 42/2019

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 21 października 2019 roku wpłynęło do siedziby Spółki pismo od Administratora Zastawu obligacji serii M.

Zarząd Spółki, uznając informację za istotną, przekazuje pełną treść otrzymanego pisma w formie załącznika do niniejszego raportu bieżącego ze względu na dobro obligatariuszy i publiczny charakter wyemitowanych obligacji serii M.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Tomasz Mihułka – Prezes Zarządu