Otrzymanie pisma od Administratora Zastawu

Data publikacji: 2019-11-15

Numer raportu: RB 49/2019

FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 15 listopada 2019 roku wpłynęło do siedziby Spółki pismo od Administratora Zastawu obligacji serii M.
Zarząd Spółki, uznając informację za istotną, przekazuje pełną treść otrzymanego pisma w formie załącznika do niniejszego raportu bieżącego ze względu na dobro obligatariuszy i publiczny charakter wyemitowanych obligacji serii M.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch – Pełnomocnik