Otrzymanie pisma od Administratora Zastawu

Data publikacji: 2018-11-29

Numer raportu: RB 65/2018

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 29 listopada 2018 roku wpłynęło do siedziby Spółki pismo od Administratora Zastawu dla obligacji serii M adresowane do obligatariuszy serii M, którego pełna treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski – Prezes Zarządu