Otrzymanie pisma od Administratora Zastawu

Data publikacji: 2018-12-11

Numer raportu: RB 71/2018

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 11 grudnia 2018 roku wpłynęło do siedziby Spółki pismo od Administratora Zastawu obligacji serii M adresowane do obligatariuszy serii M przekazane zgodnie z właściwością do Emitenta.
Zarząd Spółki, uznając informację za istotną, przekazuje pełną treść otrzymanego pisma w formie załącznika do niniejszego raportu bieżącego ze względu na dobro obligatariuszy i publiczny charakter wyemitowanych obligacji serii M.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski – Prezes Zarządu