Wybór oferty Fast Finance w przetragu

Data publikacji: 2012-06-19

Numer raportu: RB 8/2012

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd Fast Finance S.A. informuje, iż w dniu 18.06.2012 r. otrzymał informację o zakończeniu przetargu na zakup pakietu wierzytelności.

Oferta spółki Fast Finance S.A. z ceną 9,984,843.38 PLN na zakup portfela wierzytelności Banku BPH Grupy Ge Capital jest ofertą najkorzystniejszą.

Wartość nominalna pakietu wierzytelności będącego przedmiotem przetargu wynosi 72,353,937.54 PLN.

Środki na realizację zakupu pochodzą z emisji obligacji serii D z dnia 23 marca 2012 r.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski – Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarządu