Spełnienie warunku zawieszającego umowy istotnej

Data publikacji: 2012-07-20

Numer raportu: RB 14/2012

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd Spółki informuje, w nawiązaniu do raportu nr 13/2012, że w dniu 20.07.2012 ziścił się warunek zawieszający umowy istotnej zawartej z Bankiem BPH Grupy Ge Capital na nabycie pakietu wierzytelności. Zawarta umowa przewidywała warunek zawieszający, określający, iż przeniesienie wierzytelności na nabywcę nastąpi pod warunkiem zapłaty ceny. Z uwagi na zapłatę ceny przez Fast Finance, warunek zawieszający został wypełniony i nastąpiło przeniesienie własności wierzytelności.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski – Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarządu