Informacja o odstąpieniu od emisji akcji serii D

Data publikacji: 2012-11-19

Numer raportu: RB 15/2012

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd Spółki informuje, że nie została przeprowadzona emisja akcji serii D, uchwalona uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 18 z dnia 20 czerwca 2012.

W dniu 19 listopada 2012 r. upłynął termin wskazany w ww. uchwale jako termin zawierania umów objęcia akcji; Emitent wskazuje że nie zawierał takich umów i nie dokonał emisji akcji na podstawie ww. uchwały.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Longin Daroszewski – Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarząd