Zawarcie umowy o wykonywanie czynności Animtora Emitenta dla akcji Fast Finance S.A.

Data publikacji: 2011-06-29

Numer raportu: RB 11/2011

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd Spółki Fast Finance S.A. informuje o zawarciu umowy o wykonywanie czynności Animatora Emitenta pomiędzy Emitentem a Domem Maklerskim BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej. Umowa jest datowana na 28 czerwca 2011 roku.
Animator, przy działaniu w charakterze Animatora Emitenta dla akcji Spółki, będzie wykonywał swoje zobowiązania zgodnie z przepisami obowiązującymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Umowa wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2011 r.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Longin Daroszewski – Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarząd