Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych w 2010 r

Data publikacji: 2011-05-20

Numer raportu: RB 9/2011

Podstawa prawna

Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Treść raportu

Zarząd Fast Finance S.A, przekazuje w załączeniu wykaz raportów bieżących oraz raportów okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 r. Wszystkie informacje przedstawione w załączniku są dostępne na stronie internetowej Emitenta www.fastfinance.pl, jednocześnie Emitent wskazuje, że niektóre informacje zawarte w raportach i zestawieniu mogą być nieaktualne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski – Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarządu