Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na ZWZ

Data publikacji: 2011-07-01

Numer raportu: RB 13/2011

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Treść raportu:

Zarząd Spółki przekazuje informację o akcjonariuszach, którzy na ZWZ dani 30.06.2011r. posiadali co najmniej 5% w głosach na ZWZ.

  • Jacek Longin Daroszewski – 45.000.000 głosów, co stanowi 31,03 % w głosach ogółem i 50,00% w głosach na NWZA,
  • Jacek Zbigniew Krzemiński – 45.000.000 głosów, co stanowi 31,03 % w głosach ogółem i 50,00% w głosach na NWZA.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Longin Daroszewski – Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarządu