Informacja o transakcjach na akcjach osób zobowiązanych, których wartość w roku 2010 nie przekroczyła 5000 euro

Data publicznej: 2011-01-24

Numer raportu: RB 2/2011

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu

Zarząd Fast Finance S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 24 stycznia 2011 r. od Członka Rady Nadzorczej Fast Finance S.A., zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcjach na akcjach Fast Finance S.A dokonanych przez Członka Rady Nadzorczej. Z przekazanej informacji wynika, że Członek Rady Nadzorczej 6 września 2010r. dokonał zakupu 12.000 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0,83 zł za akcję. Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski – Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarządu