Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na ZWZ

Data publikacji: 2010-06-01

Numer raportu: RB 9/2010

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Treść raportu:
Zarząd Spółki przekazuje informację o akcjonariuszach, którzy na ZWZ dnia 31 maja 2010 r. posiadali co najmniej 5 % w głosach na ZWZ

  • Jacek Zbigniew Krzemiński – 68044863 głosów, co stanowi 46,93 % w głosach ogółem i 60,06 % w głosach na ZWZ,
  • Jacek Longin Daroszewski – 45000000, co stanowi 31,03 % w głosach ogółem i 39,72 % w głosach na ZWZ.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Longin Daroszewski – Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarządu