Uchwała Zarządu Giełdy

Data publikacji: 2010-03-25

Numer raportu: EBI 8/2010

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 24 marca 2010 r. Zarząd GPW podjął uchwałę nr 265/2010, na mocy której podjął decyzję o wykluczeniu z dniem 30 marca 2010 r. akcji spółki Fast Finance S.A. z obrotu na rynku NewConnect. Decyzja ta związana jest z przejściem Spółki Fast Finance S.A. na rynek regulowany GPW