Treść podjętych uchwał na NWZA

Data publikacji: 2010-10-27

Numer raportu: RB 17/2010

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 27.10.2010 r. wraz z wynikami głosowań.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Longin Daroszewski – Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarządu