Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku

Data publikacji: 2010-01-28

Numer raportu: EBI 2/2010

Zarząd Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2010 będą przekazywane w następujących terminach:

  • za IV kw. 2009 r. – dnia 15 lutego 2010 r.
  • za I kw. 2010 r. – dnia 17 maja 2010 r.
  • za II kw. 2010 r. – dnia 16 sierpnia 2010 r.
  • za III kw. 2010 r. – dnia 15 listopada 2010 r.
    Raport roczny za 2009 r. – dnia 15 czerwca 2010 r.