Ogłoszenie o zwołaniu NWZA wraz z projektami uchwał

Data publikacji: 2010-10-01

Numer raportu: RB 15/2010

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 października 2010 r. roku o godz. 11 we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30 (siedziba Oddziału Spółki). W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Longin Daroszewski – Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarządu