Korekta raportu rocznego

Data publikacji: 2010-05-05

Numer raportu: RB 5/2010

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki informuje, że w raporcie rocznym SA-R za rok 2009 w wyniku omyłki technicznej, pozostała niewypełniona część tabel zawierających dane finansowe i noty do sprawozdania. Zarząd Spółki przekazuje odrębnie cały uzupełniony raport roczny za 2009 r.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Longin Daroszewski – Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarządu