Informacja dotycząca publikacji prospektu emisyjnego Fast Finance S.A.

Data publikacji: 2010-03-16

Numer raportu: EBI 7/2010

Zarząd Fast Finance S.A. informuje, iż prospekt emisyjny dotyczący dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B i C spółki Fast Finance S.A. zostanie opublikowany w dniu 17 marca 2010 r.poprzez zamieszczenie jego wersji elektronicznej na stronach internetowych: www.fastfinance.pl oraz www.amerbrokers.pl.